Skip to Content

Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

L’objecte d’aquesta subvenció és donar suport a la programació estable d’activitats d’arts visuals. S’entén per programacions estables d’activitats d’arts visualsels cicles que els espais d’art o equipaments culturals dediquen a projectar, coordinar, dirigir, presentar o difondre activitats professionals relacionades amb les pràctiques artístiques contemporànies al llarg de, com a mínim, sis mesos l’any. Les activitats poden ser exposicions individuals o col·lectives, presentacions de treballs, intervencions de creadors en les seves múltiples disciplines, amb el propòsit de donar a conèixer de manera directa l’obra tant d’artistes amb una trajectòria professional més consolidada com la de creadors emergents. L’objectiu és fomentar la participació de la ciutadania i confrontar criteris per tal de situar l’activitat dels creadors, crítics, estudiants i espectadors en una zona compartida.

Es consideren preferents les subvencions destinades a:

  • Promoure la interrelació de l’espai d’arts visuals amb el seu territori de referència.
  • Promoure la creació de valor i interès per les pràctiques artístiques contemporàncies en el seu territori de referència, especialment pel que fa a projectes educatius i de dinamització comunitària.
  • Portar a terme activitats i estratègies per a la creació i fidelització de públics.

Va dirigida a:

  • A empreses
  • A entitats privades sense ànim de lucre
  • A ens locals o ens públics vinculats que gestionin un equipament de titularitat pública situat a Catalunya

Les persones sol·licitants que no siguin titulars de l’equipament han de tenir un conveni o contracte de cessió de l’espai subscrit amb l’administració pública que en sigui titular.

Termini de presentació:
17.04.2019