Skip to Content

Subvencions per a la restauració, conservació i millora d’equipaments culturals d’associacions i fundacions de l’àmbit de la cultura popular i tradicional
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

Són subvencions per contribuir econòmicament durant el període de 2021-2022 a l’adequació d’equipaments culturals a Catalunya (teatres auditoris, sales polivalents, ateneus, casals de cultura i altres equipaments culturals) propietat de fundacions i associacions amb domicili social a Catalunya, de l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa. 

Únicament se subvencionen les actuacions següents:

a) Redacció dels projectes relacionats amb les inversions previstes en aquesta línia de subvencions.

b) Obres de conservació o restauració de caràcter urgent destinades a resoldre deficiències que comprometin l’estructura de l’equipament o que impedeixin de fer les activitats culturals.

c) Obres per adequar l’equipament cultural a les normes de seguretat i d’accessibilitat vigents.

d) Obres d’aïllament acústic de sales d’assaig o de formació de què disposi l’equipament.

e) Inversions que afavoreixin la millora de l’eficiència energètica en els edificis. Aquestes actuacions s’han d’enquadrar en alguna, o algunes, de les modalitats següents:

– Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica.

– Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.

 f) Inversions que afavoreixin la millora de la connectivitat de l’equipament. S’entén que milloren la connectivitat dels equipaments els projectes que tenen com a objecte realitzar o millorar la connexió entre el servei d’internet exterior i el rack de comunicacions, la connexió entre el rack i tots els equips i sistemes que formen part de les xarxes informàtiques de l’equipament, la realització de la instal·lació del cablejat estructurat o del cablejat de xarxa, la instal·lació i configuració del rack de comunicacions, la configuració de routersswitches i punts d’accés wifi, i la connexió de xarxa dels equips informàtics de l’equipament.

A qui va dirigit?

A les fundacions i a les associacions amb domicili social a Catalunya propietàries d’equipaments culturals dins el territori de Catalunya i que puguin portar a terme les actuacions esmentades més amunt.

No poden optar a aquestes subvencions:

  • Les fundacions i les associacions que no tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.
  • Les entitats amb participació orgànica majoritàriament pública.

Més informació

Termini de presentació:
22.06.2021