Skip to Content

Subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l’any 2020-2021
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Descripció:

La Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies publica la convocatòria de subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l’any 2020.  

L’objectiu d’aquesta convocatòria és incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral en el mercat de treball ordinari i aplicació del treball en suport per a aquelles persones en necessitats especials d’inserció. 

Les actuacions que preveu aquesta convocatòria són elegibles a través del Programa operatiu del Fons Social Europeu de Catalunya 2014-2020 amb un cofinançament del 50%.  

Poden ser beneficiàries les entitats amb experiència en la realització d’accions dirigides a l’acompanyament de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental en processos d’inserció laboral, en concret: 

  • Entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i sense afany de lucre. 
  • Agrupacions de persones jurídiques sense ànim de lucre. 

Es consideraran subvencionables les actuacions integrades que suposin la inclusió de serveis d’orientació i informació per a l’ocupació i l’autoocupació, la millora de les competències personals, formatives, professionals i tècniques per afavorir l’ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació atenent les seves característiques i necessitats. També s’inclouran la promoció d’actuacions de prospecció del mercat de treball per facilitar la inserció laboral i les tasques de seguiment i suport a la inserció laboral. 

Pressupost: 9.375.000,00€ 

Data límit: 27/05/2020 

Més informació

Termini de presentació:
27.05.2020