Skip to Content

Subvencions per a la realització de projectes del Programa empleaverde 2018
Convoca:
Fundación Biodiversidad
Descripció:

La Fundación Biodiversidad convoca subvencions per al recolzament a projectes que engeguin actuacions dirigides a fomentar la creació i millora de l’ocupació i a empreses en activitats econòmiques vinculades al medi ambient.

Les activitats objecte de subvenció hauran de tenir com a objectius els següents:
crear ocupació verda i blava
millorar les competències i qualificacions dels treballadors en sostenibilitat
impulsar la innovació social amb impacte ambiental positiu
promoure la creació i creixement d’empreses verdes i blaves
connectar els ecosistemes europeus de suport a l’emprenedoria i ocupació verda i blava

Col·lectius destinataris:

 • Dones
 • Altres col·lectius prioritaris:
 • Joves de fins a 35 anys.
 • Majors de 45 anys.
 • Persones immigrants.
 • Persones amb discapacitat.
 • Residents en àrees protegides i/o zones rurals.

Dotació
La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 8.965.000 euros. L’import per a cada línia queda distribuïda de la següent manera:

Crea

 • Empleaverde Crea: 7.018.000€
 • Empleaazul Crea: 352.000€

Innova

 • Empleaverde Innova: 473.000€
 • Empleaazul Innova: 352.000€

Impulsa

 • Empleaazul Impulsa: 495.000€

Connecta

 • Empleaverde Connecta: 275.000€
Termini de presentació:
30.04.2018