Skip to Content

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia
Descripció:

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, audiovisual i de la cultura digital, en les modalitats següents:

  • Modalitat de consultoria preferent:
    • Internacionalització
    • Digitalització
    • Elaboració pla estratègic o redefinició del model de negoci
  • Modalitat de consultoria específica

Poden presentar sol·licituds les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l’àmbit de les arts
escèniques, les arts visuals, editorial, musical, audiovisual i de la cultura digital, i que compleixin els requisits que estableix la base 3. Així mateix, poden presentar sol·licituds les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació, i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

Per a més informació, hi ha una sessió informativa dimecres 13 de feber a la Sala d’Arts Santa Mònica. Seguiu l’enllaç per a més informació: Sessió informativa

 

 

Termini de presentació:
18.03.2019