Skip to Content

Subvencions per a la realització d’activitats dirigides a la divulgació, promoció i protecció dels drets humans 2020
Convoca:
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Descripció:

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación convoca subvencions per a la realització de projectes que contribueixin al desenvolupament, la millora del coneixement i l’enfortiment dels drets humans.

Beneficiaris

Entitats sense ànim de lucre, públiques o privades amb seu a Espanya, que tinguin experiència prèvia acreditada en activitats de drets humans o els objectius de les quals siguin la difusió, promoció o protecció dels drets humans.

Quantia

La quantia màxima serà de 175.371,69 euros, repartida entre tots els sol·licitants que resultin beneficiaris. L’import màxim de la subvenció concedida no podrà excedir de 10.000 euros.

Més informació

Termini de presentació:
06.08.2020