Skip to Content

Subvencions per a la promoció d’activitats literàries 2020
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural vol donar suport a projectes de promoció i difusió de la literatura en català i en occità que es facin dins els territoris del domini lingüístic.

S’entén per projectes de promoció i difusió l’organització de jornades i cicles de conferències, de festivals i espectacles literaris, de rutes literàries i altres accions sobre el patrimoni literari.

Hi poden optar les entitats privades sense finalitat de lucre, l’Administració local i els ens públics que en depenen o que hi estan vinculats.

La dotació màxima de la convocatòria és de 238.000 euros.

L’import de la subvenció pot cobrir com a màxim el 50% de l’import del projecte. La quantia de la subvenció és d’un mínim de 1.000 euros.

Més informació 

Termini de presentació:
09.04.2020