Skip to Content

Subvencions per a activitats literàries – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

Subvencions per a activitats literàries: Creació

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a la creació d’obres literàries en llengua catalana en tots els gèneres i les modalitats, inclosos els textos teatrals i els guions audiovisuals, tant d’autors consagrats com de nous creadors. Es subvenciona la dedicació de l’autor a la creació literària.

Subvencions per a activitats literàries: Traductors i traductores

Són subvencions per donar suport a traductors i traductores per a la traducció al català d’obres literàries d’especial relleu en altres llengües.

Subvencions per a activitats literàries: Investigació

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a projectes destinats a ser publicats en forma d’assaigs o estudis, a ser desenvolupats com a recursos digitals o exposicions, o a fer accessibles fons literaris personals.

Subvencions per a activitats literàries: Recursos digitals

Són subvencions per donar suport a la creació o renovació de recursos digitals tecnològicament innovadors, aplicacions mòbils (apps), itineraris digitals, documentals multimèdia (webdocs), projectes de realitat virtual i augmentada, sobre literatura catalana.

Subvencions per a activitats literàries: Activitats de promoció

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a activitats de promoció i difusió de la literatura en català la realització de les quals s’efectuï dins els territoris del domini lingüístic.

Termini de presentació:
22.05.2019