Skip to Content

Subvencions destinades a finançar projectes educatius de les entitats sense finalitat de lucre a realitzar dins de la demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 i 2020.
Convoca:
Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut - Diputació de Barcelona
Descripció:

Beneficiàries.
Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de
Barcelona.

Objecte.
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació,
concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona, a través de la
Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, destinades a finançar projectes
educatius de les entitats sense finalitat de lucre a realitzar dins de la demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 i 2020.
Les subvencions estan adreçades a contribuir al finançament d’activitats i projectes que s’emmarquin en
els principis del model educació 360 i que es puguin inscriure en les següents línies d’acció:

1. Projectes que proposin noves oportunitats educatives o bé que millorin la qualitat de les ja existents:
introduint nous sistemes d’avaluació, gestió o reconeixement de les activitats, desenvolupant programes
que millorin les competències dels participants, incidint en la capacitació del monitoratge o proposant
noves figures orientades a facilitar la coordinació de les activitats en entorns lectius i no lectius.
2. Projectes que fomentin l’equitat en les activitats organitzades: millorant l’accés a la informació a les
famílies, facilitant accessibilitat econòmica pels col·lectius amb risc d’exclusió social, incloent la
perspectiva de gènere a l’activitat, o realitzant adaptacions metodològiques per garantir la participació de
persones amb necessitats educatives especials.
3. Projectes que fomentin la relació i interdependència entre agents de la comunitat educativa:
desenvolupant experiències que reforcin i relacionin aprenentatges en temps lectiu i no lectiu, que
connectin espais escolars i comunitaris, i/o que connectin l’escola amb entitats, institucions o equipaments
de l’entorn.

Termini: Començarà el dia 7 de gener i anirà fins  el 30 de gener de 2020

Termini de presentació:
30.01.2020