Skip to Content

Subvencions destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional organitzades per entitats culturals sense ànim de lucre – 2019
Convoca:
Gerència de Serveis de Cultura - Diputació de Barcelona
Descripció:

Aquestes subvencions tenen com a finalitat contribuir al finançament de l’organització i/o participació en activitats de cultura popular i tradicionala la demarcació de la Diputació de Barcelona, vinculades a:

  • Cicle festiu dels municipis i comunitats.
  • Mostres i trobades de cultura popular i tradicional.
  • Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria.
  • Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional.
  • Producció de nous espectacles de cultura popular.Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva.
  • Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’11 de febrer de 2019 i finalitzarà el 27 de març del
2019, i s’anunciarà amb la publicació d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)

Termini de presentació:
27.03.2019