Skip to Content

Subvencions d’entitats representatives dels sectors culturals 2021
Convoca:
Diputació de Barcelona - Gerència de Serveis de Cultura
Descripció:

Convocatòria de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats impulsades dins de la demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals, durant l’any 2021.

Novetats COVID 

Per tal de pal·liar les repercussions de la pandèmia de la COVID-19 sobre les entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals les bases estableixen les següents mesures:

  • Possibilitar la concessió de subvencions fins el 80% del cost total del projecte subvencionat.
  • Sufragar despeses de projectes i activitats previstos que no hagin pogut arribar a realitzar-se o que s’hagin realitzat en format virtual però que la seva organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, sempre i quan el motiu de la no realització dels projectes i activitats o la seva realització en format virtual hagi estat el compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19.
  • S’acceptaran les desviacions produïdes en el pressupost sempre i quan estiguin motivades per les mesures adoptades per combatre la COVID-19 i siguin degudament justificades.
  • Excepcionalment, i atès el context econòmic del sector cultural causat per la crisi sanitària de la COVID-19, es podrà avançar una bestreta del 50% de l’import de la subvenció concedida.

Termini de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria és del 3 al 22 de juny de 2021.

Més informació

Termini de presentació:
22.06.2021