Skip to Content

Subvencions a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura
Descripció:

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure les activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana i aranesa organitzades o impulsades per federacions. 

A qui va dirigit?

  • Modalitats a) i b): federacions amb domicili social a Catalunya i associacions membres de les federacions que es comprometin a efectuar totalment o parcialment les activitats objecte de la sol·licitud de subvenció en nom i per compte de les federacions.
  • Modalitat c): federacions amb domicili social a Catalunya relacionades amb l’activitat de construcció de torres humanes o amb les manifestacions festives amb ús de pirotècnia i que, en l’àmbit territorial català, ostentin la representació associativa majoritària del seu col·lectiu festiu.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Activitats organitzades directament per federacions.

b) Activitats impulsades per federacions, però efectuades per associacions membres de la federació impulsora.

c) Contractació de pòlisses d’assegurança col·lectiva de responsabilitat civil, d’accidents o d’assistència
sanitària per a la cobertura dels riscos inherents a les activitats pròpies de les colles castelleres, les colles de
falcons i els grups de foc.

Cada sol·licitant només pot presentar un projecte per a cadascuna de les tres modalitats, i cal que presenti tantes sol·licituds com modalitats sol·licita. 

Important

Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i haureu de tenir un certificat digital per poder signar la sol·licitud. 

Més informació

Termini de presentació:
27.05.2020