Skip to Content

Subvencions a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional – 2019
Convoca:
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Descripció:

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure les activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana i aranesa organitzades o impulsades per federacions. 

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

a) Activitats organitzades directament per federacions.

b) Activitats impulsades per federacions, però efectuades per associacions membres de la federació impulsora.

c) Contractació de pòlisses d’assegurança col·lectiva de responsabilitat civil, d’accidents o d’assistència
sanitària per a la cobertura dels riscos inherents a les activitats pròpies de les colles castelleres, les colles de
falcons i els grups de foc.

Cada sol·licitant només pot presentar un projecte per a cadascuna de les tres modalitats, i cal que presenti tantes sol·licituds com modalitats sol·licita. 

Termini de presentació:
09.10.2019