Skip to Content

Subvencions a entitats sense ànim de lucre per l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques i la compensació de desigualtats en educació
Convoca:
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Descripció:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca subvencions a entitats privades sense ànims de lucre per la realització d’actuacions dirigides a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació durant el curs escolar 2019-2020.

Beneficiàries: Entitats privades sense ànim de lucre per la realització d’actuacions dirigides a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació complementàries a les realitzades als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

Finalitat: Afavorir les següents actuacions educatives d’àmbit estatal o supra-autonòmic:

  • Escolarització, seguiment i control de l’absentisme escolar
  • Accessibilitat al currículum i als recursos educatius
  • Promoció del desenvolupament integral de l’alumnat en aspectes com la qualitat de vida, l’autodeterminació, l’estimulació cognitiva, la comunicació, les habilitats personals i socials, la interdependència, etc
  • Suport i reforç educatiu dirigit al desenvolupament de les capacitats de l’alumnat i l’adquisició de les competències bàsiques del currículum.
  • Inserció lingüística, instrumental o cultural que afavoreixi la integració al sistema educatiu de l’alumnat procedent d’altres països i la seva inserció social. 
  • Informació, sensibilització, suport i assessorament a tota la comunitat educativa per al coneixement, comprensió i atenció de les necessitats de l’alumnat.
  • Elaboració i aportació de materials específics als centres educatius per afavorir la participació i el procés d’aprenentatge de l’alumnat. 
  • Orientació, assessorament i formació familiar.
  • Activitats de mediació que promoguin l’apropament de les famílies als centres i que fomentin la seva participació en les activitats de les comunitats educatives.
  • Accions dirigides a fomentar els aspectes d’enriquiment que aporten les diferents cultures, així com aquelles que es dirigeixin a promoure experiències educatives per al desenvolupament de l’educació interncultural i dels valors propis de la societat democràtica.

Període: Fins al 20 de setembre.

 

Termini de presentació:
20.09.2019