Skip to Content

Subvencions a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d’actuacions i projectes d’educació i sensibilització ambiental
Convoca:
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural - Generalitat de Catalunya
Descripció:

La sensibilització i l’educació ambiental són instruments especialment útils a l’hora de promoure el canvi social de mentalitat que demana la transició de la societat catalana cap al desenvolupament sostenible.

Les actuacions de sensibilització i educació ambiental que duen a terme per iniciativa pròpia les entitats ambientals coadjuven als esforços que fa en el mateix sentit l’Administració pública; és per això, que la Generalitat de Catalunya, contribueix a finançar-les per mitjà de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Va dirigida a:

  • A associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya.
  • El tercer sector ambiental de Catalunya està format per organitzacions de titularitat privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i inscrites en un registre públic, la missió de les quals està vinculada amb la protecció i millora ambiental i a la sostenibilitat.
  • Per a poder optar a les subvencions, les persones jurídiques esmentades han de tenir la seu o una delegació a Catalunya, exercir-hi la seva activitat i cal que en els estatuts consti que tenen com a finalitat principal la protecció i millora del medi.
Termini de presentació:
23.12.2019