Skip to Content

Subvencions a entitats per a projectes i activitats que promoguin la igualtat efectiva de dones i homes – 2019
Convoca:
Institut Català de les Dones
Descripció:

L’Institut Català de les Dones convoca subvencions a entitats privades sense finalitat de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

Entitats beneficiàries

 • Les associacions i les fundacions no participades per les administracions públiques,
 • Les cooperatives sense ànim de lucre,
 • Les organitzacions sindicals que realitzin actuacions per promoure la lluita contra l’exclusió social de les dones.

Els projectes que poden ser objecte de subvenció són els següents:

 • Projectes que impulsin, planifiquin i executin accions d’inserció laboral de dones; projectes que posin a l’abast de les dones accions de millora de les habilitats i capacitats per al desenvolupament d’itineraris de formació i reciclatge, així com projectes de suport en l’àmbit professional amb l’objectiu de promoure l’emprenedoria, la creativitat i la innovació.
 • Projectes que tinguin per objectiu marc l’erradicació de la violència masclista i desenvolupin accions definides a la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 • Projectes que generin actuacions concretes per garantir i defensar els drets de les dones, especialment per a aquelles amb major vulnerabilitat, per raó de pobresa, entesa des d’un punt de vista multifactorial, projectes orientats a la inserció sociolaboral per assolir més cohesió social i igualtat d’oportunitats.
 • Projectes i/o activitats que desenvolupin accions de lluita contra la discriminació de gènere des de la coeducació, la lluita contra els estereotips sexistes, l’apoderament de les dones, la visualització de les seves aportacions i la promoció de la corresponsabilitat. Aquests projectes han de basar-se en una metodologia participativa i col·laborativa amb diferents poders públics.

Les activitats que poden ser objecte de subvenció són les següents:

 • Activitats que generin el treball en xarxa entre les entitats de dones, afavorint la transversalitat de les accions i l’intercanvi d’experiències.
 • Activitats que posin a l’abast de les dones estructures participatives que donin lloc a espais de debat, de relació, de coneixement i reconeixement mutu, d’apoderament i de decisió.
 • Activitats i accions dirigides a vetllar per l’accés, la presència, la participació i la protecció de la imatge de les dones en els mitjans de comunicació en igualtat de dret.
 • Activitats que promoguin, impulsin i visualitzin el paper i la contribució de les dones en l’àmbit cultural.

Per a llegir la convocatòria, podeu consultar l’enllaç següent: Convocatòria

Termini de presentació:
30.05.2019