Skip to Content

Subvencions a entitats per a la realització d’accions de formació per a persones treballadores desocupades 2018
Convoca:
Generalitat de Catalunya. Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Descripció:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), convoca subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries per a persones treballadores desocupades.

Les accions formatives subvencionables són les vinculades a:

les especialitats conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat
les especialitats no conduents a certificats de professionalitat
les de formació a mida
i les pràctiques no laborals en empreses.
Les accions subvencionables s’hauran de programar completes i hauran d’incorporar formació complementària relativa a Prevenció de Riscos Laborals (FCOS02) de 30 hores, llevat que el programa formatiu ja ho incorpori, i el mòdul d’inserció laboral, sensibilització mediambiental i igualtat de gènere (FCO003) de 10 hores.

Així mateix, les entitats poden sol·licitar també accions de formació complementària optativa de caràcter transversal adreçades a l’alumnat que hagi participat en alguna formació professionalitzadora. Aquestes accions també s’hauran de prioritzar a l’hora de fer la sol·licitud per tal de poder ordenar-les i fer-ne l’atorgament. Són les següents:

FCO_SOC01EXP Aprendre a aprendre (60 hores)
FCO_SCO02EXP Habilitats de comunicació (30 hores)
FCO_SOC03EXP Xarxes socials (30 hores)
FCO_SOC04EXP Treball en Equip (30 hores)
FCOO04 Foment i promoció del treball autònom (30 hores)
FCOO07 Formació en Competències personals per a l’ocupació (36 hores)
FCOO08 Creació i gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d’Ocupació (35 hores)

Termini de presentació:
12.11.2018