Skip to Content

Premis EMAS Catalunya 2020
Convoca:
Club EMAS
Descripció:

Els Premis EMAS Catalunya es realitzen cada dos anys i estan adreçats a qualsevol organització registrada EMAS que disposi com a mínim d’un centre ubicat a Catalunya. Són un estímul per promoure la millora ambiental d’aquestes organitzacions.

Hi ha 3 categories fixes en les que es pot participar:

  • Millor declaració ambiental. En aquesta categoria es poden presentar les declaracions ambientals complertes o simplificades en qualsevol format (paper, digital, altres).
  • Millor acció de implicació de les parts interessades. Un objectiu de l’EMAS és millorar la relació de les organitzacions registrades amb el seu entorn i promoure un sistema de gestió participatiu. En aquesta categoria es poden presentar iniciatives que justament estiguin adreçades a interactuar i implicar les diferents parts interessades, ja siguin internes (personal, col·laboradors, etc.) o externes (veïns, administració, ONGs, clients, proveïdors, etc.). Es pot presentar qualsevol acció de comunicació ambiental que tingui l’objectiu de sensibilitzar i/o informar a les parts interessades (internes o externes) sobre els aspectes i el comportament ambiental de l’organització, sobre les millores del sistema de gestió, així com també sobre actuacions per fer créixer el coneixement de la marca EMAS: campanyes de sensibilització, pòsters, exposicions, vídeos i/o altres eines de comunicació, així com també altres actuacions d’implicació que van més enllà de la comunicació (concursos, mecanismes d’incentivació dels treballadors, jornades de portes obertes, etc.).
  • Millora del comportament ambiental. En aquesta categoria es poden presentar a concurs millores de qualsevol vector ambiental aconseguides en el marc de l’EMAS. Aquestes millores poden consistir, per exemple, tant en millores de processos com de pràctiques, o la modificació/innovació en productes i serveis i que per tant, aconsegueixin reducció d’emissions (atmosfèriques, de residus, etc.), o bé de recursos (materials o energètics) o reducció dels seus corresponents impactes.
  • Millor projecte en Tàndem. En aquesta categoria es premiarà el millor projecte de col·laboració en matèria de medi ambient que s’hagi portat a terme de manera conjunta entre una organització i una o més entitats/organitzacions. L’objectiu d’aquesta cooperació ha d’incorporar beneficis adreçats tant a l’organització o empresa com al partner/s del tercer sector.

Més informació

Termini de presentació:
30.06.2020