Skip to Content

Premis del Consell Municipal d’Immigració – 2019
Convoca:
Consell Municipal d'Immigració
Descripció:

Aquest premi té per objecte el reconeixement de la feina realitzada o dels projectes en curs que hagin
destacat, o siguin d’especial interès, en l’àmbit de la integració i l’assoliment de la plena ciutadania de
les persones immigrades, així com per afavorir la diversitat, la convivència i la cohesió social.

Poden optar a aquest Premi tots els treballs o projectes orientats a l’assoliment de la integració i la plena
ciutadania real de les persones immigrades en tots els àmbits de la vida ciutadana de Barcelona, en la
temàtica escollida per a l’any 2019: Persones migrades i envelliment.

Els projectes han de tenir les característiques següents:

 • Es poden referir al treball global de l’entitat en la temàtica de referència o a projectes o activitats
  específiques que encaixin amb les finalitats i criteris de valoració.
 • Han de ser projectes iniciats en el mateix any o projectes de continuïtat iniciats en anys anteriors,
 • Han d’estar-se desenvolupant en el moment de la convocatòria o amb previsió d’inici dins l’any, en
  cap cas poden ser projectes acabats, ni tampoc no iniciats en el moment de lliurament del premi.
 • Han de materialitzar-se en accions concretes.
 • Han de dur-se a terme a la ciutat de Barcelona i ser d’aplicació pràctica a escala de ciutat o de
  districte.
 • El llenguatge i continguts hauran de ser respectuosos amb la igualtat de gènere, els drets humans,
  els drets de ciutadania, els drets de la infància, els drets dels animals i no incorporar valors que
  atemptin contra la dignitat humana ni es puguin interpretar com una discriminació per raons d’origen,
  raça, ideològiques, religioses, culturals, socials, d’orientació sexual o d’identitat de gènere.

El termini de presentació de propostes pel premi començarà el dia següent a la publicació d’aquesta
convocatòria al BOP i finalitzarà el 15 d’octubre del 2019. 

Per a saber-ne més, podeu consultar l’enllaç següent: Convocatòria

Termini de presentació:
15.10.2019