Skip to Content

Premi Llegat Valldejuli 2021
Convoca:
Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País
Descripció:

La Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País convoca aquest premi que vol reconèixer una entitat no lucrativa del tercer sector que més hagi destacat en l’atenció a les persones més vulnerables, sobretot en el camp de l’assistència familiar.

Àmbit: 
Assistència i Intervenció social
Infància, Joventut i Famílies

Bases de la convocatòria:

1. Podran optar a aquest premi totes les associacions, fundacions i demés entitats que treballin en el camp de l’assistència familiar des de l’òptica del tercer sector social.

2. Per a presentar-s’hi cal presentar una memòria d’activitats de l’entitat juntament amb una carta de presentació d’algun representant legal.

3. Per a qualsevol consulta, aclariment i informació, així com el lliurament de les sol•licituds, podeu adreçar-vos a la Secretaria de la SEBAP (C/Basea 8, 1er 1a Barcelona; Tel. 93 319 28 54). També podeu consultar les bases al portal web d’Amics del País ( www.amicsdelpais.com )

4. El Jurat de tots els Premis, en forma de Ponència, estarà format per una representació de membres de les comissions de treball de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País i la Junta Directiva de la pròpia entitat d’acord amb l’objecte dels premis.

5. No podrà repetir-se la petició per actes ja premiats. No seran vàlids els expedients incoats en anteriors concursos.

6. Tots els premis podran ésser acumulats, fraccionats o declarats deserts, a criteri de la respectiva Ponència.

7. Es comunicarà als guanyadors la resolució del jurat al llarg del mes de febrer de 2021 i es farà entrega del premi durant un acte que se celebrarà al mes de març al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

Més informació

Bases:
Termini de presentació:
31.01.2021