Skip to Content

Premi de Dansa de l’Institut del Teatre per a l’any 2019
Convoca:
Organisme Autònom Institut del Teatre
Descripció:

Beneficiàries

Pot optar al premi qualsevol col·lectiu de professionals de la dansa que reuneixi, en el moment de
presentar la sol·licitud, els requisits següents:

 • Estar representat per un/a graduat/da del Conservatori Superior de Dansa, del Conservatori Professional
  de Dansa, o que hagi finalitzat els dos anys d’estudis amb la Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del
  Teatre, que hagi obtingut el títol o certificat a partir de l’any 2014 (inclòs).
 • Estar integrat com a mínim, i comptant el/la coreògraf/a representant de la companyia, per tres
  graduats/des del Conservatori Superior de Dansa, del Conservatori Professional de Dansa, o que hagin
  finalitzat els dos anys d’estudis amb la Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre. Així mateix, es
  valorarà la participació de graduats/des d’altres escoles de l’Institut del Teatre.

Objecte
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació,
concessió, pagament i justificació del Premi de Dansa de I’lnstitut del Teatre 2019 que serà atorgat a la
millor coreografia de dansa.
La concessió d’aquest premi s’emmarca dins de les accions de I’lnstitut del Teatre per tal de potenciar la
inserció professional dels/de les graduats/des de les escoles de dansa de l’lnstitut del Teatre i d’IT Dansa,
donant suport i impulsant la producció i exhibició d’un espectacle de dansa a partir de projectes
coreogràfics que combinin professionalitat, qualitat i creativitat.

Finalitat del Premi
La finalitat d’aquest Premi serà el finançament d’un espectacle de dansa fins a un màxim de 100% del
cost del projecte, i fins al límit de la dotació econòmica establerta a la clàusula 11 d’aquesta convocatòria.
El conjunt de subvencions, ajuts o altres fonts de finançament no podran superar el 100% del cost del
projecte.
Aquest Premi de Dansa de l’Institut del Teatre vol potenciar el treball dels/de les joves creadors/res i
intèrprets, oferint-los un ajut a la producció i a l’exhibició per tal de donar-los a conèixer i facilitar així la
seva inserció laboral.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds al Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2019 serà del dia 2 al 20
de maig de 2019, ambdós inclosos.

Termini de presentació:
20.05.2019