Skip to Content

Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2020
Convoca:
Ajuntament de Barcelona
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona convoca el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps, conegut fins ara com el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps.

Aquest premi, que enguany celebra la seva 9a edició, vol reconèixer, promoure i divulgar la tasca d’aquelles empreses i organitzacions que aposten per noves organitzacions dels usos del temps vinculades a la flexibilitat temporal i de l’espai, la cura i la corresponsabilitat, la racionalització d’horaris i totes aquelles propostes que permetin un major equilibri entre la vida i el treball, d’acord amb les diferents categories convocades en funció de la grandària de l’empresa o organització.

El Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps té com a objectiu contribuir al coneixement i fer visible el treball realitzat per les empreses i organitzacions que presentin polítiques innovadores en la gestió de les persones treballadores mitjançant noves mesures d’organització del temps de treball, sensibilitzant la societat sobre aquestes pràctiques.

En aquesta convocatòria, el jurat valorarà les bones pràctiques en els àmbits:

  • Gestió del temps, flexibilitat horària i adaptació a la reforma horària.
  • Flexibilitat en l’espai i el temps (teletreball).
  • Millora de les mesures de temps i corresponsabilitat entre homes i dones, més enllà de l’aplicació per llei, que afavoreixin l’equitat de gènere.
  • Serveis i mesures per al benestar de les persones de l’organització.
  • Sensibilització i comunicació interna i externa de l’organització en matèria de temps i  corresponsabilitat.

Les empreses podran optar al premi en una de les següents categories:

  • MICRO, Empreses de menys de 10 treballadors/es.
  • PETITA, Empreses a partir de 10 treballadors/es i fins a 50.
  • MITJANA, Empreses de més de 50 treballadors/es i fins a 250.
  • GRAN, Empreses a partir de 250 treballadors/es.

A qui va dirigit?

Empreses, entitats, associacions, cooperatives, etc. que, amb independència de la seva activitat i sector empresarial, estiguin implantades a Barcelona i a l’Àrea Metropolitana i reuneixin els requisits establerts per les bases d’aquesta convocatòria i la normativa d’aplicació.

El període d’admissió de propostes és del dia 1 al 30 de novembre de 2020. Per presentar candidatura cal omplir el formulari amb les dades corresponents (tots els camps són obligatoris), descarregar-lo i signar-lo digitalment. Per formalitzar la presentació de la candidatura cal fer-ho a través del Portal de tràmits, on és necessari disposar de certificat digital.

Més informació 

Termini de presentació:
30.11.2020