Skip to Content

Premi a les Bones Pràctiques Educatives en Privacitat i Protecció de Dades Personals per a un ús segur d’Internet pels menors – 2019
Convoca:
Agencia Española de Protección de Datos
Descripció:

La Agencia Española de Protección de Datos vol premiar l’adopció de bones pràctiques (projectes tècnics, organizatius, mètodes, accions de promoció i conscienciació, tallers, simulacres, materials de difusió, etc.) que promoguin i difonguin el dret fonamental a la protecció de dades personals entre l’alumnat d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.

Modalitat A:

Centres d’ensenyament públics, concertats i privats d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.

Dotació: Consistirà en una menció honorífica, mitjançant diploma, la difusió de les bones pràctiques i una dotació de material escolar per valor de 3.000 €.

Modalitat B:

Persones, institucions, organitzacions i associacions, públiques i privades, que hagin destacat per l’impuls i difusió entre els menors d’edat de bones pràctiques per a un ús segur d’internet.

El premi serà honorífic i consistirà en un trofeig representatiu sense dotació econòmica, així com en la difusió de les accions.

Termini de presentació:
15.11.2019