Skip to Content

Premi 1% del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya – 2019
Convoca:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Descripció:

El CNJC entreguen l’1% del seu pressupost anual a projectes associatius que contribueixin a la transformació global mitjançant la redistribució justa del poder i la defensa i garantia dels Drets Humans. Aquest 2019, el Premi 1% guardonarà dues iniciatives que vetllin per la defensa de les persones migrades i/o racialitzades com a titulars de drets. 

En l’edició d’enguany seran guardonats dos projectes que de manera àmplia treballin per la defensa de les persones migrades i/o racialitzades com a titulars de drets, tot incloent aquests col·lectius, les seves lluites i reclams al centre dels projectes.

Hauran de ser projectes que compleixin alguna de les següents condicions:

  • Incloguin al centre de l’entitat els reclams i les lluites dels col·lectius migrats i/o racialitzats.
  • Posin èmfasi en el seu pla estratègic a la lluita antiracista i antixenòfoba
  • Facin una anàlisi dels privilegis i discriminacions que conviuen a les nostres societats
  • Promoguin la defensa dels drets de les persones nouvingudes des d’una perspectiva de drets i no assistencialista
  • Incloguin una mirada decolonial en els espais de participació i decisió de l’entitat i/o moviment.

Així doncs, s’acceptaran totes aquelles iniciatives (formacions, edició de recursos, jornades, projectes d’entitat, campanyes de sensibilitzció o incidència política, etc.) que presentin actuacions concretes que contribueixin a la lluita antiracista, defensin la interculturalitat i permetin avançar cap a la igualtat efectiva de drets de les persones migrades i racialitzades.

Termini de presentació:
14.10.2019