Skip to Content

Finançament intern Minyons, Escoltes i Guies- Projectes extraordinaris i projectes internacionals
Convoca:
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)
Descripció:

Un any més, MEG obre la convocatòria de finançament intern que consta de dues línies: projectes extraordinaris i projectes internacionals. L’assignació econòmica de cada projecte es decidirà en funció d’uns criteris generals comuns i d’altres d’específics per a cada línia.

LÍNIA PER A PROJECTES EXTRAORDINARIS

CONVOCATÒRIA OBERTA FINS EL 2 DE FEBRER DE 2020

S’hi admetran projectes que no formin part de l’activitat ordinària de l’agrupament de les temàtiques següents:

  • Inclusió. Que persegueixin la cohesió social, fomentin la igualtat d’oportunitats a tots els col·lectius i reconeguin la diversitat.
  • Natura. Que dirigeixin els seus objectius a la natura, lloc on l’escoltisme i el guiatge es desenvolupa en la seva màxima expressió i que fomentin els vincles segurs i forts amb l’entorn.
  • Gènere. Que dirigeixen els seus objectius a generar consciència sobre el gènere per avançar cap a la igualtat real en els diferents espais de la societat.
  • Altres projectes extraordinaris que estiguin d’acord amb els valors de MEG.

En tots els casos es valorarà la interseccionalitat i la participació, entenent el primer com el treball entre diferents grups socials (d’edat, cultura, religió…) i el segon com la participació activa d’aquests grups.

LÍNIA PER A PROJECTES INTERNACIONALS

CONVOCATÒRIA OBERTA FINS L’1 DE MARÇ DE 2020*

S’admetran projectes que treballin una de les següents sub-línies:

  • Projectes de Fraternitat Universal: activitat pedagògica que involucri escoltes i guies de fora de l’àmbit territorial de MEG ja sigui sent el grup acollit o acollidor.
  • Projectes d’Educació per al Desenvolupament: D’acord amb Model d’Educació per al Desenvolupament de MEG, projectes transformadors amb una entitat (partner) que garanteixi que l’acció que es durà a terme tindrà un impacte controlat i de qualitat. 

(*) Si el projecte està realitzat únicament per caps el termini és el 2 de febrer de 2020)

Podeu trobar les bases completes de la convocatòria al document Convocatòria interna de Finançament a la secció de Documents Generals de Finançament de l’Espai del cap (per entrar-hi cal introduir usuari i contrasenya).

Més informació

Bases:
Termini de presentació:
01.03.2020