Skip to Content

Convocatòria Injuve per a la Creació Jove 2020
Convoca:
Ministeri de drets socials i Agenda 2030 - Institut de la Joventut
Descripció:

L’Injuve presenta els seus ajuts per a la Creació Jove 2020-2021 amb quatre línies d’actuació:

  1. Realització de projectes artístics amb llibertat de format i tècnica per a persones de fins a 30 anys.
  2. Mobilitat d’obra produïda o de creadors en espais especialitzats, gires o residències en l’àmbit nacional i internacional per a persones de fins a 30 anys.
  3. Desenvolupament de projectes d’emprenedoria cultural per iniciar una activitat o mantenir una de recent creació en l’àmbit nacional i internacional per a persones de fins a 35 anys.
  4. Comissariat d’exposicions, programació de tallers i altres activitats de creació emergent a la Sala Amadís de l’Injuve per a persones de fins a 35 anys.

Qui pot sol·licitar les Ajudes?

Persones físiques i jurídiques, de nacionalitat espanyola, i totes aquelles amb residència legal a Espanya, que tinguin entre 18 i 30 o 35 anys d’edat, segons sigui l’objecte de l’ajuda. Quan es tracti de projectes en què participen més d’una persona, el requisit d’edat s’exigirà a tots els beneficiaris. En el cas de grups musicals i companyies d’arts escèniques, el requisit d’edat s’exigirà tant a la direcció artística com a el quadre d’interpretació artística. Quan es tracti de persones jurídiques, el requisit d’edat s’exigirà a les persones físiques que figurin com a representants en els seus òrgans directius en l’any de la convocatòria.

Terminis i forma de presentació de les sol·licituds

A través de la seu electrònica de l’Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 (Ministeri de Sanitat), a: “seu electrònica” – “registre electrònic” – “índex de formularis” – “Institut de la Joventut” – “Ajudes Injuve per a la creació Jove “(Agrupacions i Persones físiques i jurídiques). A través dels models de sol·licitud que poden descarregar-se a continuació i que s’han d’adreçar a la Direcció General de l’Institut de la Joventut pels mitjans que s’especifiquen a la Resolució d’aquesta convocatòria.

Termini de presentació: de l’15 de juny a l’10 de juliol a les 23:59 hores.

Els ajuts aniran des de 5.000 fins a 10.000 euros.

Més informació

Termini de presentació:
10.07.2020