Skip to Content

Convocatòria extraordinària Covid-19 Fons de Solidaritat de la UAB
Convoca:
Fundació Autònoma Solidària
Descripció:

La Fundació Autònoma Solidària convoca una convocatòria extraordinària per a projectes d’iniciativa social orientats a prevenir, reduir i/o revertir l’impacte social de la pandèmia de la Covid-19 a l’àmbit territorial català i/o estatal.

Les iniciatives subvencionables per aquesta convocatòria han de respondre específicament a una o diverses necessitats socials relacionades directament o indirecta amb els efectes de la pandèmia.

Àmbits d’actuació: son subvencionables projectes relacionats amb qualsevol dels eixos següents:
– Educació en igualtat de drets i oportunitats
– Salut comunitària i atenció a situacions de malaltia
– Justícia de gènere
– Migracions, asil i antiracisme
– Protecció a la infància i adolescència en risc d’exclusió social
– Atenció i suport a les persones en situació de dependència i democratització de les cures
– Atenció a la diversitat funcional i a les necessitats educatives específiques
– Atenció a persones en l’àmbit penitenciari i/o post-penitenciari
– Justícia econòmica i enfortiment del teixit socioeconòmic
– Governança i prevenció de la polarització social

Sol·licitants:  Equip UAB
Poden sol·licitar ajuts en el marc d’aquesta convocatòria extraordinària el personal docent i investigador (PDI) i el personal d’administració i serveis (PAS) de la UAB.

Més informació

Termini de presentació:
26.02.2021