Skip to Content

Convocatòria europea per promoure vies complementàries per a les persones que necessiten protecció i major integració
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

En el marc del programa AMIF, la Comissió Europea obre aquesta convocatòria amb l’objectiu de conduir a la creació de nous llocs per a l’admissió legal i una integració eficaç de les persones necessites de protecció internacional mitjançant el disseny i l’aplicació de programes de vies complementàries com podrien ser:
– Facilitar la seva inscripció en universitats europees;
– Facilitar l’accés a permisos de residència relacionats amb el treball per a persones amb competències rellevants per al mercat laboral de la UE;
– Permetre la reagrupació familiar legal i segura per als beneficiaris de la protecció internacional que resideixin a la UE proporcionant assistència i suport;
– Promoure noves iniciatives o millorar les ja existents dirigides per agents establerts localment al país receptor, per exemple, organitzacions de la societat civil, comunitats de la diàspora, autoritats locals, etc., dutes a terme en cooperació amb les autoritats competents per establir programes de patrocini comunitari per a l’admissió humanitària i altres vies complementàries.

Accions

Les propostes haurien d’incloure una o més de les següents accions :

– Activities per a abordar les barreres a les vies legals per a les persones que necessiten protecció internacional
– El desenvolupament de programes per a l’admissió i la posterior integració de persones que necessiten protecció internacional en els Estats membres, fins i tot a través de mesures predepartades i posteriors a l’arribada;
– Activitats per mobilitzar el suport local i construir associacions fortes entre les principals parts interessades, com les autoritats nacionals i locals, les comunitats locals, els empresaris, els sindicats, les institucions d’educació superior, els estudiants, les diàspores i altres patrocinadors privats.

Tenint en compte l’aspecte transnacional del tema, les accions també haurien de fomentar activitats conjuntes entre socis de diferents Estats membres.

Més informació

Bases:
Termini de presentació:
16.02.2021