Skip to Content

Convocatòria Erasmus+: Joventut europea unida
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

L’acció “Joventut europea unida” es dirigeix a organitzacions juvenils de base que volen establir associacions transfrontereres, és a dir, que tenen com a objectiu afegir una dimensió europea a les seves activitats i vincular aquestes activitats a les polítiques de joventut de la UE, sobretot l’Estratègia juvenil de la UE 2019-2027.  

L’objectiu és fomentar noves aplicacions d’organitzacions encara no ben consolidades a nivell europeu. Amb aquest objectiu, l’acció consisteix principalment a donar suport a activitats destinades a connectar organitzacions juvenils a nivell de la UE i ONG de base que operen a nivell local (rural, ciutats, regions, països) que es beneficiaran del desenvolupament d’activitats transfrontereres. 

L’estructura general de l’acció té en compte la mida creixent del sector juvenil, les tendències canviants en la participació dels joves i la necessitat d’un suport més finançat i estable al domini juvenil. També es té en compte la necessitat de cobrir millor la gran diversitat d’organitzacions juvenils a tot Europa i de respondre a les necessitats identificades tant d’activitats de base com de grans projectes de cooperació a Europa. 

Els projectes d’aquesta acció volen crear xarxes que promoguin associacions transfrontereres que funcionaran en estreta cooperació amb joves de tota Europa (països del programa Erasmus +). Aquestes xarxes organitzaran cooperació, intercanvis, promouran formació (per exemple, per a líders juvenils) i permetran als mateixos joves establir projectes conjunts mitjançant activitats físiques i / o en línia. 

Finalment, a la llum de la pandèmia COVID-19, cal respondre per mitigar el seu impacte socioeconòmic sobre la joventut, inclòs el desenvolupament de capacitats i mesures específiques per fer front a la recuperació de la crisi Covid-19 al sector juvenil. En fer-ho, les xarxes juvenils haurien de considerar maneres de forjar la solidaritat i la inclusió, que concorden amb reptes relacionats amb les habilitats digitals i els estils de vida ecològics. 

L’acció vol donar suport específicament a: 

  • La promoció i desenvolupament de la cooperació estructurada transnacional, en línia i fora de línia, entre diferents organitzacions juvenils per tal de construir o enfortir associacions centrades en la solidaritat i la participació democràtica inclusiva de tothom; 
  • La implementació de marcs i iniciatives de la UE, com ara recomanacions específiques per a països del semestre europeu, pel que fa a l’àmbit juvenil; 
  • Iniciatives per animar els joves a participar en el procés democràtic i en la societat organitzant formacions, mostrant punts en comú entre els joves europeus i fomentant el debat sobre la seva connexió amb la UE, els seus valors i els fonaments democràtics, inclús proporcionant una veu significativa als joves a el marc del procés de recuperació de Covid-19; 
  • La participació de grups de joves poc representats (per exemple, joves vulnerables i desafavorits socioeconòmicament) en la política, les organitzacions juvenils i altres organitzacions de la societat civil; 
  • Noves maneres d’empoderar les organitzacions juvenils per tractar la pandèmia Covid-19 i les seves conseqüències. Indicativament, això podria incloure la millora de la col·laboració entre organitzacions juvenils en un context digital mitjançant l’ús de mètodes d’aprenentatge no formal i models organitzatius rellevants, incloent modes alternatius d’intercanvi i ajuda mútua. 

S’hi poden presentar ONGs, autoritats públiques a nivell local, regional o estatal, i institucions de recerca o educació, entre d’altres. 

Més informació

Termini de presentació:
27.06.2021