Skip to Content

Convocatòria Erasmus +: Associacions per a la creativitat en els àmbits de la joventut, l’educació i la formació
Convoca:
Comissió europea
Descripció:

La situació creada per la pandèmia COVID-19 ha provocat, entre altres, un impacte significatiu en els àmbits de les polítiques d’educació, formació i joventut, així com en els sectors de la cultura i de la creativitat.

Per això, el programa Erasmus +, com a principal instrument de la Unió Europea per oferir oportunitats de desenvolupament personal, socioeducatiu i professional als joves, ha llançat una convocatòria extraordinària, en el marc de l’Acció clau 2 (KA2): ASSOCIACIONS ESTRATÈGIQUES COM A RESPOSTA a lA SITUACIÓ pROVOCADA pER lA COVID-19 que, en l’àmbit de la joventut, es concreta en associacions per a la Creativitat en els àmbits de la joventut, l’educació i la formació.

Aquesta convocatòria està oberta a qualsevol tipus d’organització activa en qualsevol camp de l’educació, la formació i la joventut o altres sectors socioeconòmics, així com a les organitzacions que duen a terme activitats transversals en diferents àmbits (per exemple, autoritats locals i regionals, centres de reconeixement i validació, centres d’orientació, organitzacions culturals, etc.).

Per rebre finançament, els projectes han d’abordar com a prioritat el desenvolupament d’habilitats i inclusió a través de la creativitat i les arts.

Es prioritzaran:

  • Activitats que fomentin l’aprenentatge informal i no formal i a la feina dels joves (inclòs el treball digital dels joves) amb un component cultural i creatiu per ajudar les joves generacions i els professionals a adquirir aptituds i competències.
  • Aquelles accions que puguin contribuir a la creació d’ocupació, el desenvolupament sostenible i la inclusió social a través de les arts, mitjançant el foment d’enfocaments innovadors de participació i diàleg intercultural que vinculin als interessats en l’educació, la formació i la joventut amb les organitzacions dels sectors culturals i creatius.

Els projectes es presentaran abans de el 29 d’octubre a les 12:00 hores (migdia, hora de Brussel·les) i s’hauran d’iniciar entre l’1 de març i el 30 de juny de 2021

Més informació

Termini de presentació:
29.10.2020