Skip to Content

Convocatòria de subvencions per a projectes de caràcter puntual: artístics, literaris, tecnològics…
Convoca:
Ajuntament de Barcelona - Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
Descripció:
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva per a dur a terme projectes artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural.
 
Els projectes han de ser d’interès per a la ciutat, tenir caràcter excepcional, singular i no periòdic i que es realitzin a la ciutat de Barcelona entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.
 
Termini de presentació de sol·licituds
 
El període de presentació de sol·licituds està comprès entre l’1 i el 21 de juny de 2021, ambdós inclosos.
 
Documentació que cal presentar
 
La sol·licitud consta de dos documents obligatoris:
 
Les sol·licituds que no continguin els dos documents seran inadmeses.
 
Forma de presentació:
 
– Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud telemàticament a l’Oficina Virtual de Tràmits de la convocatòria.
Atenció: les sol·licituds presentades presencialment quedaran inadmeses.
 
– Les persones físiques poden presentar la sol·licitud telemàticament (preferentment) o bé presencialment.
 
En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment cal demanar cita prèvia a l’Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU) o a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).
 
Informació de la convocatòria
 
 
 
 
Podeu consultar tota la informació al web Suport a la Cultura i enviar els vostres dubtes al correu infoicub@bcn.cat
Bases:
Termini de presentació:
21.06.2021