Skip to Content

Convocatòria de subvencions de Cooperació per la Justícia Global
Convoca:
Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI - Ajuntament de Barcelona
Descripció:

Convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions en el marc del “Programa de Cooperació per a la Justícia Global”, “Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques” i “Programa d’Educació per a la Justícia Global”, tenint en compte les especificitats que els són pròpies, i per a projectes que s’iniciïn l’any 2020.

Podran sol·licitar subvenció els grups de recerca vinculats a la universitat i les entitats dedicades a l’àmbit de la Justícia Globali la Cooperació Internacional.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, del 7 al 27 de febrer de 2020. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

Més informació: Convocatòria cooperació

Termini de presentació:
27.02.2020