Skip to Content

Convocatòria de propostes – Programa Life 2020 – Subprograma Medi Ambient
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

S’hi pot presentar qualsevol entitat registrada a la UE. Concretament pot ser: un organisme públic que opera sota l’autoritat d’un govern nacional, p. autoritat local, administració nacional, etc. organització comercial privada, organització privada no comercial (ONG, etc.)

Els projectes subvencionables són: 

  • Nature & Biodiversity: finança projectes de conservació de la natura en particular en les àrees de biodiversitat, hàbitats i espècies. Proporciona subvencions d’acció per a millors pràctiques, projectes pilot i de demostració que contribueixen a la implementació de les directives de la UE sobre aus i hàbitats, l’estratègia de biodiversitat de la UE per al 2020 i el desenvolupament, implementació i gestió de la xarxa Natura 2000 . El termini de presentació és el 16 de juliol de 2020.
  • Medi ambient i eficiència de recursos: cofinançarà projectes en el sector ambiental, en particular en les àrees d’aire, productes químics, economia verda i circular, accidents industrials, gestió marina i costanera, soroll, sòl, residus, aigua i el medi ambient urbà. El programa proporciona subvencions d’acció per a projectes pilot i de demostració per desenvolupar, provar i demostrar polítiques o enfocaments de gestió. També cobreix el desenvolupament i la demostració de tecnologies innovadores, implementació, monitorització i avaluació de polítiques i legislació ambiental de la UE, així com les millors pràctiques i solucions. La Comissió Europea busca particularment tecnologies i solucions que estiguin a punt per a implementar-se en condicions properes a l’mercat, a escala industrial o comercial, durant la durada de el projecte. El termini de presentació és el 14 de juliol de 2020.
  • Governança i informació ambiental: dóna suport a projectes en les àrees de sensibilització, capacitació ambiental i desenvolupament de capacitats, compliment i aplicació de la legislació, desenvolupament de el coneixement i participació pública i dels interessats. Promoure la sensibilització en matèria mediambiental. Això inclou plataformes de cooperació i intercanvi de coneixements sobre solucions i pràctiques ambientals sostenibles. El termini de presentació és el 16 de juliol de 2020.
  • Projectes integrats: Els projectes integrats són projectes estratègics que ajuden els estats membres de la UE a assolir la plena aplicació d’estratègies o plans d’acció exigits per la legislació ambiental i climàtica de la UE. S’implementen a escala nacional o regional, amb autoritats rellevants i pressupostos molt significatius de diverses fonts nacionals i nacionals, amb una durada de 6-10 anys de mitjana. En el marc del subprograma de medi ambient, aquests projectes a gran escala implementen plans, estratègies o fulls de ruta a les àrees de la natura (inclosa la gestió de la xarxa Natura 2000), l’aigua, els residus i l’aire.  El termini de presentació és el 6 d’octubre de 2020.
  • Projectes preparatoris: Els projectes preparatoris atenen necessitats específiques per al desenvolupament i la implementació de la política i la legislació ambiental de la UE. Els temes específics s’indiquen a la convocatòria anual de propostes.
  • Assistència tècnica: Els projectes d’assistència tècnica proporcionen ajuts d’acció i suport econòmic per ajudar els sol·licitants a preparar projectes integrats. El termini de presentació és el 6 d’octubre de 2020. 

La dotació pressupostària total de la convocatòria és de 337.500.000 €

Termini de presentació:
06.10.2020