Skip to Content

Convocatòria d’ajuts per promoure la igualtat i la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la discriminació
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

La Direcció General de Justícia (DG JUST) publica la present convocatòria d’ajuts del programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV) l’objectiu de la qual és donar suport a un enfocament integral i interseccional i a accions específiques per prevenir i lluitar contra la intolerància, el racisme, la xenofòbia i la discriminació, en particular per motius d’origen racial o ètnic, color, religió, orientació sexual, identitat de gènere, fins i tot quan aquesta es manifesta en forma d’antigitanisme, antisemitisme, odi antimusulmà, afrofòbia i fòbia LGBTIQ, en línia i no.

Amb aquest objectiu es finançaran les següents prioritats:

 1. Lluita contra la intolerància, el racisme, la xenofòbia, la discriminació, els discursos d’odi i els delictes d’odi
 2. Promoure la gestió de la diversitat i la inclusió en el lloc de treball, tant en el sector públic com en el privat.
 3. Combatre la discriminació contra les persones LGBTIQ i promoure la igualtat LGBTIQ mitjançant la implementació de l’Estratègia d’igualtat LGBTIQ
 4. Prevenir, informar i combatre el discurs d’odi en línia
 5. Restringit a les autoritats públiques per millorar les seves respostes a la discriminació (interseccional), el racisme i la xenofòbia, en particular, basats en l’origen racial o ètnic, la religió o el color, així com en l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’expressió de gènere o les característiques sexuals

Podran participar com a socis dels projectes: Les autoritats públiques dels estats membres, a tots els nivells, inclosos els òrgans d’igualtat i les organitzacions de la societat civil, com ara les organitzacions de base comunitària.

Les activitats podran ser:

 1. Coalició i desenvolupament de capacitats, formació de professionals i víctimes de discriminació (interseccional), discursos d’odi i delictes d’odi;
 2. Aprenentatge mutu, intercanvi de bones pràctiques, cooperació, inclosa la identificació de les millors pràctiques que poden ser transferibles a altres països participants;
 3. Difusió i sensibilització, incloses les xarxes socials o campanyes de premsa;
 4. Estudis i activitats analítiques;
 5. Promoció d’habilitats digitals i pensament crític;
 6. Registre de dades, recopilació de dades, enquestes, seguiment i notificació d’incidents de discriminació, discursos d’odi i delictes d’odi, inclosa l’anàlisi de tendències, factors desencadenants i ecosistema d’odi en línia;
 7. Empoderament i suport de les víctimes;
 8. Dissenyar i implementar estratègies o plans d’acció;
 9. Activitats de capacitació i formació per a les autoritats nacionals, regionals i locals. Nota: no es finançaran activitats que donin suport a partits polítics específics, independentment dels seus motius d’aplicació o objectius.

Més informació

Termini de presentació:
15.06.2021