Skip to Content

Convocatòria d’ajuts a accions destinades a promoure i protegir els drets de les persones amb discapacitat – 2019
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

La present convocatòria té com a objectiu subvencionar les xarxes de cooperació europees que han signat un acord marc de col·laboració 2018-2021 amb la Comissió Europea i tenen la responsabilitat legal de promoure i protegir els drets de les persones amb discapacitat.

L’objectiu de la present convocatòria és promoure, protegir i monitoritzar els drets de les persones amb discapacitat, per garantir que aquest col·lectiu pugui gaudir plenament dels seus drets. Es finançaran, doncs, aquelles accions destinades a contribuir activament al desenvolupament i la implementació de polítiques rellevants en aquest àmbit.

S’espera que els sol·licitants es centrin particularment en les següents àrees d’activitat:

  • El suport a la Comissió Europea en l’aplicació de les prioritats esmentades proporcionant anàlisi i dades per a qüestions crítiques o emergents, especialment aquelles en què hi hagi un buit de coneixement;
  • La provisió d’aportacions a les consultes públiques de la Comissió Europea i l’elaboració de documents de posicionament en els àmbits polítics pertinents de la UE;
  • El suport a les organitzacions membres nacionals en la seva participació en la implementació, a nivell nacional, dels principals processos polítics impulsats per la UE;
  • La dotació de les organitzacions membres de les habilitats i competències necessàries per promoure els interessos i els drets de les persones amb discapacitat, amb l’objectiu de millorar la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat, particularment, en els àmbits de l’ocupació i la no discriminació;
  • El desenvolupament d’eines d’informació i de campanya (llocs web, publicacions o altres mitjans) per informar sobre els objectius, les polítiques i les accions de la UE en l’àmbit de la discapacitat, incrementant la capacitat de xarxa i sensibilitzant al públic.

Els tipus d’accions que es finançaran en el marc d’aquesta convocatòria poden incloure activitats analítiques (recopilació de dades i estadístiques, l’elaboració de publicacions, informes, noves metodologies i indicadors, etc.); activitats de formació (intercanvis de personal, entrenaments en línia, seminaris, etc.); aprenentatge mutu, cooperació, activitats de sensibilització i disseminació (intercanvis de bones pràctiques, l’organització de campanyes mediàtiques, conferències, etc.) i activitats de gestió per donar suport a les operacions de la xarxa, en particular, aquelles activitats adreçades a la creació de capacitats per als seus membres.

Per tal d’assegurar una perspectiva inclusiva, caldrà fomentar la participació dels grups rellevants en les accions que el Programa finançarà, i en particular, la participació de persones amb discapacitat, les seves famílies i les organitzacions representatives.

 

Termini de presentació:
25.09.2019