Skip to Content

Convocatòria anual d’ajuts UPF 2021
Convoca:
Universitat Pompeu Fabra
Descripció:

La Universitat Pompeu Fabra va crear l’any 2007 una convocatòria anual pròpia d’ajuts en els àmbits de la solidaritat i la cooperació per al desenvolupament. El fons econòmic de la convocatòria està constituït per ingressos propis de la UPF, per les aportacions voluntàries i per la participació del Consell Social de la UPF.

A través de la convocatòria se subvencionen projectes de sensibilització i de cooperació al desenvolupament liderats per membres de la comunitat universitària de la UPF.

Modalitats

Poden optar en aquesta convocatòria els projectes destinats a les línies següents:

 •     Línia 1. Formació-educació: accions que promoguin l’educació i/o que facilitin la formació de formadors en universitats o d’altres institucions educatives formals en temes de desenvolupament sostenible.

•      Línia 2. Projectes destinats a fomentar la cooperació internacional al desenvolupament.

•      Línia 3. Activitats solidàries d’àmbit local adreçades a col·lectius en risc d’exclusió social.ç

Sol·licitants

Poden optar a obtenir l’ajut els membres de la comunitat universitària: estudiants, personal docent i investigador, i personal d’administració i serveis. També hi poden participar els antics alumnes (Alumni) UPF i treballadors de la UPF jubilats.

La sol·licitud es fa conjuntament entre la persona sol·licitant i una entitat social, entre les quals hi ha un vincle.

Més informació

Termini de presentació:
14.02.2021