Skip to Content

Ajuts per a la contractació de joves en pràctiques per a entitats del sector del lleure educatiu
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de Joventut
Descripció:

Ajuts per poder contractar joves en pràctiques perquè donin suport en la realització de les activitats d’educació en el lleure que s’han vist afectades per les mesures sanitàries adoptades per superar la pandèmia de la COVID-19 i amb la finalitat d’impulsar i realitzar projectes de 6 mesos.

La finalitat de la mesura és la contractació de 136 persones joves mitjançant un contracte en pràctiques, amb la finalitat d’impulsar i realitzar projectes de 6 mesos, a partir de l’1 juliol de 2020, que incloguin propostes per al lleure educatiu de l’estiu i la seva continuïtat a la tardor, per tal de que puguin reforçar l’atenció a infants, adolescents i joves en les necessitats d’aquests, en el context de la COVID-19.

També es pretén impulsar projectes que treballin l’aprenentatge de les noves rutines, que treballin l’educació emocional i l’acompanyament i vincle comunitari dels nois i noies, i la prevenció de la COVID-19, des dels espais educatius del temps lliure i les instal·lacions juvenils.

A qui va dirigit?

Les entitats que poden sol·licitar els ajuts són:

  • Entitats sense ànim de lucre inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut
  • Empreses del sector del lleure educatiu que justifiquin la realització de les activitats i projectes descrits.

No poden sol·licitar aquets ajuts les entitats i empreses següents:

  • Les que tinguin un expedient de regulació temporal d’ocupació vigent i que afecti treballadors amb activitats vinculades a les que són objecte d’ajut.
  • Les que estiguin emmarcades i regulades legalment en l’àmbit esportiu (clubs i federacions esportives) i organitzadores d’activitats exclusivament esportives.

Més informació

Termini de presentació:
07.07.2020