Skip to Content

Ajuts per a intercanvis i mobilitat a l’esport
Convoca:
Comissió Europea
Descripció:

L’esport crea un intens sentiment de pertinença a la societat entre els seus membres més vulnerables i fomenta la ciutadania activa. Pot servir per a contribuir a integrar la creixent població immigrant, lluitar contra l’exclusió social, augmentar la solidaritat entre les generacions i fomentar la igualtat entre homes i dones en la societat. En altres paraules, l’esport contribueix de manera significativa a la cohesió social i la construcció de comunitats integradores. 

L’objectiu general d’aquesta acció és donar l’oportunitat al personal de les organitzacions esportives (l’entorn dels esportistes) de millorar les seves competències i qualificacions i adquirir noves capacitats a través de la mobilitat educativa, passant una temporada a un altre país (dins o fora de la UE). 

S’ha d’entendre la mobilitat educativa com una inversió en capital humà i una contribució a la creació de capacitats de diverses organitzacions esportives. 

Aquestes oportunitats de mobilitat van adreçades a: 

  • entrenadors o monitors i altre personal de les organitzacions esportives (inclosos els voluntaris) vinculats a l’esport professional 
  • entrenadores o monitors i altre personal de les organitzacions esportives (inclosos els voluntaris) vinculats a l’esport d’aficionats 

L’objectiu específic d’aquesta acció és fomentar la mobilitat educativa i els intercanvis, i amb el temps promoure la dimensió internacional de l’esport. 

Aquest últim aspecte s’ha de desenvolupar en forma de cooperació entre al menys tres organitzacions (la sol·licitant i, a més, altres dues establertes a diferents estats membres de la UE) amb seu a tres estats membres de la UE diferents i al menys una organització establerta en una de les següents regions: els Balcans Occidentals, l’Associació Oriental, Àsia, Amèrica Llatina i Àfrica. 

L’organització sol·licitant ha de tenir la seva seu a un estat membre de la UE. 

 Per a ser elegible cal: 

  • ser una entitat pública o privada amb personalitat jurídica que a més sigui activa en l’àmbit de l’esport i l’activitat física, així com en l’organització d’activitats físiques i esportives 
  • tenir la seva seu social en un dels estats membres de la UE 

Pressupost: 1,4M €

Data límit: 11/06/2020 

Termini de presentació:
11.06.2020