Skip to Content

Ajuts IberCaja per a projectes socials 2019
Convoca:
Obra Social IberCaja
Descripció:

L’Obra Social IberCaja obre l’1 de març la seva convocatòria anual d’ajuts a projectes centrats en l’atenció a diversos col·lectius que es troben en risc d’exclusió social o bé en situació de dependència social, física o psíquica.

Els projectes subvencionables hauran de tenir per objecte:

  • Projectes adreçats a la inserció laboral i integració social de col·lectius en situació o risc d’exclusió social; o dependència social.
  • Projectes d’orientació i formació destinats a implementar alternatives innovaores que afrontin el fracàs escolar, amb l’objecte de tenir una educació de qualitat.
  • Projectes destinats a cobrir necessitats bàsiques de persones en situació d’exclusió
  • Tot tipus d’accions, activitats, tallers o programes orientats a fomentar el creixement personal, el suport a la gent gran i altres col·lectius socials vulnerables.

Només es donarà suport a aquells projectes el seu objectiu sigui fomentar, incrementar i si és el cas complementar accions que contribueixin a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones, lluitant contra la pobresa i l’exclusió social, amb l’objectiu d’aconseguir la major autonomia personal possible.

Qui hi pot optar?

Totes aquelles organitzacions sense ànim de lucre amb seu social i fiscal a Espanya, els projectes de les quals es realitzin en el territori espanyol, a excepció de les comunitats autònomes d’Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, per les quals ja existeix una convocatòria específica.

Quantia:

L’ajuda concedida no superarà en cap cas els 15.000 euros.

Per a més informació us facilitem el següent enllaç: Més informació sobre la convocatòria

Termini de presentació:
20.03.2019