Skip to Content

Ajuts de la Fundación IberCaja per a projectes socials 2020
Convoca:
Fundación IberCaja
Descripció:

La Fundación IberCaja obre la seva convocatòria anual de Projectes Socials, amb l’objectiu d’atendre diversos col·lectius que es troben en risc d’exclusió social o bé en situació de dependència social, física o psíquica.

Objecte: 

  1. Projectes dirigits a la inserció laboral i integració social de col·lectius en situació o risc d’exclusió social; o dependència social.
  2. Projectes d’orientació i formació destinats a implementar alternatives innovadores que afrontin el fracàs escolar, a fi de tenir una educació de qualitat.
  3. Projectes destinats a cobrir necessitats bàsiques de persones en situació d’exclusió, i tot tipus d’accions, activitats, tallers o programes orientats a fomentar el creixement personal, el suport als nostres majors i altres col·lectius socials vulnerables.

En qualsevol cas, només es donaran suport a aquells projectes l’objectiu dels quals sigui fomentar, incrementar i en el seu cas complementar accions que contribueixin a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones, així com la integració plena laboral i social, lluitant contra la pobresa i l’exclusió social, amb l’objectiu d’aconseguir la major autonomia personal possible.

Import de l’ajut: L’ajuda concedida no serà superior a l’aportat per l’organització sol·licitant, no podent superar en cap cas els 15.000 euros.

Termini de presentació:
24.03.2020