Skip to Content

Ajuts de Cooperació al Desenvolupament del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 2020
Convoca:
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Descripció:

Els Ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament estan promoguts per entitats de Catalunya o treballadors i treballadores socials col·legiats/des a títol individual i es financien a través de la partida “Contribució del Col·legi per a programes de solidaritat” del pressupost del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Els destinataris finals dels ajuts han de ser sempre persones dels sectors socials més desfavorits o més perjudicats per les situacions d’injustícia.

Fins el 26 de febrer de 2021 mantenim obert el període de recepció de projectes solidaris que siguin susceptibles de rebre els Ajuts de Cooperació al Desenvolupament 2020 que otorga cada any el Col·legi a través de la Comissió de Solidaritat i Cooperació.

Més informació

Bases:
Termini de presentació:
26.02.2021