Skip to Content

Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 2021: Cooperació internacional
Convoca:
Obra Social 'La Caixa'
Descripció:

L’Obra Social ‘La Caixa’ obre convocatòria de subvencions per tal de contribuir a la lluita contra la pobresa i les desigualtats a països d’Àfrica, Àsia i Llatinoamèrica a través de projectes que millorin les condicions de vida de les poblacions mes vulnrables.

Va dirigit a entitats sense ànim de lucre i entitats de l’economia social en els estatuts de la qual consti explícitament entre els seus fins la promoció de la cooperació internacional al desenvolupament.

Les entitats hauran d’estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili en territori espanyol, i disposar d’un soci local al país en el qual es durà a terme el projecte.

Àmbits d’actuació:

  • Desenvolupament socioeconòmic.
  • Millora de la salut.
  • Promoció de l’educació i la formació.

Més informació

Termini de presentació:
02.06.2021