Skip to Content

Ajuts a projectes d’iniciatives socials 2020 – Inserció Sociolaboral
Convoca:
Obra Social 'La Caixa'
Descripció:

L’Obra Social ‘La Caixa’ obre convocatòria amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones més vulnerables.

Finalitat

Promoure projectes adreçats a joves, a persones amb discapacitat o trastorn mental i a persones en risc d’exclusió social, amb l’objectiu de potenciar les seves capacitats i competències d’acord amb les necessitats del teixit empresarial del territori, per facilitar-ne la incorporació al mercat laboral.

Qui s’hi pot presentar?

  • Entitats sense ànim de lucre
  • Entitats de l’economia social que, entre les finalitats indicades als seus estatuts, hi consti explícitament com a objectiu principal l’interès o la cohesió socials

Àmbits d’actuació

  • Formació per a la millora de l’ocupabilitat.
  • Promoció de l’autoocupabilitat i l’apoderament per a col·lectius vulnerables.
  • Suport a les empreses d’inserció i als centres especials d’ocupació.

Quantia

Els projectes han de tenir una durada de 12 mesos i es poden presentar com a projectes:

  • Individuals: la quantitat demanada no pot ser superior a 40.000 €.
  • Conjunts (partenariats): la quantitat demanada no pot ser superior a 60.000 €.

La quantitat demanada no pot superar el 75 % del cost total del projecte

 
Termini de presentació:
27.04.2020