Skip to Content

Ajuts a entitats del tercer sector ambiental afectades per la COVID-19
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Territori i Sostenibilitat
Descripció:

Degut a la pandèmia produïda per la COVID-19 i les seves conseqüències en la mobilitat de la població, les organitzacions que formen part del sector ambiental han estat greument afectades. El Departament de Territori i Sostenibilitat convoca subvencions per pal·liar aquests efectes.

Són ajuts a associacions, fundacions i cooperatives sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya afectades amb una reducció dràstica i involuntària de la seva activitat com a conseqüència de les restriccions imposades en el marc de la pandèmia de la COVID-19.

El tercer sector ambiental de Catalunya està format per organitzacions de titularitat privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i inscrites en un registre públic, la missió de les quals està vinculada amb la protecció i millora ambiental i a la sost

A qui va dirigit

A entitats sense afany de lucre: associacions i fundacions i cooperatives.

No poden optar a aquests ajuts les entitats següents:

  1. Les entitats del tercer sector que tinguin una finalitat principal diferent de la protecció i millora del medi ambient. En particular resten excloses les entitats que tinguin com a finalitat principal la cooperació o l’assoliment d’altres fins socials o culturals o la de vetllar pel benestar dels animals de companyia.
  2. Les associacions empresarials, els col·legis professionals i els sindicats.

Nova convocatòria d’ajuts > Des del 13 de juny de 2020 fins a exhaurir el pressupost.

Més informació

Termini de presentació:
31.08.2020