Skip to Content

Ajuts a confederacions i federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes – 2019
Convoca:
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Descripció:

El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca subvencions per a finançar les activitats de les confederacions i federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes i contribuir a sufragar part de les despeses necessàries per a realitzar les esmentades activitats.

Beneficiàries:

  • Confederacions d’associacions de pares i mares d’alumnes d’àmbit estatal.
  • Confederacions i/o federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes d’àmbit provincial ubicades en territori gestionat pel Ministerio de Educación y Formación Profesional.
  • Confederacions i/o federacions que agrupen associacions de pares i mares d’alumnes constituïdes en centres de més d’una comunitat autònoma. Les confederacions hauran d’agrupar, com a mínim, a tres federacions.

Podeu llegir la convocatòria a l’enllaç següent: Convocatòria

Termini de presentació:
13.06.2019