Skip to Content

Ajut per a instal·lacions juvenils afectades econòmicament per la covid-19
Convoca:
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Descripció:

Ajut extraordinari d’emergència, en forma de prestació econòmica de pagament únic, amb la finalitat de superar la crisi que pateixen les instal·lacions juvenils a conseqüència de la covid-19.

A qui va dirigit?

  • A les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves: cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura i campaments juvenils.

NO es poden acollir a aquests ajuts els “terrenys d’acampada”, perquè no estan inscrits al Registre d’Instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut.

Quantia

La quantia de l’ajut, que s’abona en un pagament únic, consisteix en una aportació única de 5.000,00 euros per cada instal·lació juvenil, la qual es complementa amb una aportació de 25 euros per a cada plaça registrada de la instal·lació juvenil inscrita en el Registre d’instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut, amb un màxim total de 40.000,00 euros per a cada entitat, empresa o persona treballadora autònoma sol·licitant.

Més informació

Termini de presentació:
10.12.2020