Skip to Content

Ajudes a projectes inclusius de la Fundación Universia i Fundación Konecta 2020
Convoca:
Fundación Universia i Fundación Konecta
Descripció:

La Fundación Universia i Fundación Konecta obren la seva convocatòria anual per a projectes que fomentin la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat a través d’idees innovadores i metodologies diferents.

Àmbits:

  • Ocupació i formació a l’ocupació. Projectes inclusius orientats a l’impuls de l’ocupació ordinària a través de la incorporació laboral i professional, així com projectes relacionats amb l’autoocupació i l’emprenedoria; també s’inclou en aquesta categoria projectes destinats a fomentar una educació professional inclusiva centrats en la millora de l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat.
  • Esport. Projectes inclusius de foment de l’esport adaptat i inclusiu com a mitjà d’adquisició de competències professionals de les persones amb discapacitat, la finalitat de la qual sigui la incorporació laboral.
  • Cultura. Projectes les activitats dels quals afavoreixin les capacitats, habilitats, talent i experiència en qualsevol àmbit artístic com a via d’inserció ocupacional i laboral de les persones amb discapacitat.
  • Recerca. Projectes científics que afrontin els reptes i processos de la inclusió social, professional, i educativa de les persones amb discapacitat, ateses les necessitats actuals.

Qui hi pot optar: Universitats, fundacions o associacions sense ànim de lucre, federacions o confederacions de les fundacions o associacions anteriorment indicades, així com cooperatives sense ànim de lucre.

Quantia: L’import total de l’ajuda per projecte seleccionat en cada categoria, serà, com a màxim, de 10.000 euros.

Més informació

 
Termini de presentació:
07.07.2020