Skip to Content

7a edició del Programa JovEmprèn
Convoca:
Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià
Descripció:

Des del Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià convoquem la 7a edició del Programa JovEmprèn de foment dels valors de l’emprenedoria social.

La convocatòria és oberta a tots els i les joves que pertanyen a grups i entitats juvenils legalment constituïdes que presten serveis a la joventut de forma estable, com poden ser les entitats juvenils del món del lleure i l’educació. Aquestes han d’estar reconegudes com a tal en el Cens de la Secretaria General de Joventut.

Els Premis seran atorgats a un projecte de millora o nova acció aplicable en l’entitat (de caràcter social, comunitari, col·laboratiu o ambiental) que suposi un avenç en la implantació de nous models productius i d’organització de caràcter innovador i inclusiu (que integrin el servei a la comunitat i l’aprenentatge de competències, habilitats i valors).

Es vol oferir a les entitats juvenils la possibilitat de desenvolupar, de manera tutoritzada, el propi Projecte o Iniciativa Social, en format de concurs.

S’atorgaran dos premis en format finançament del projecte, dotats amb 1.000€ per al primer premi i 500€ per al segon premi.

Per optar-hi cal presentar abans del 15 de desembre la memòria del projecte que us farem arribar, i la qual inclou:

  • Pla de viabilitat que inclogui el pressupost total del projecte i el percentatge que es pensa finançar amb l’import del premi, especificant amb quines altres fonts de finançament o patrocinadors es preveu finançar la resta del projecte.
  • Calendari d’execució
  • Mesures per a l’avaluació dels resultats

Es valoraran els projectes que posin èmfasi en:

  • Projectes que col•laborin en la transformació social dels barris i els municipis
  • Estratègies per incloure col•lectius en situació vulnerable en els projectes i les activitats
  • Projectes que plantegin un treball en xarxa amb la resta d’agents del territori

Els grups que ho desitgin podran disposar d’un espai per a reunir-se i treballar en el nostre Centre. L’import del premi es farà efectiu en la Gala de Lliurament dels Premis al Teatre de Sarrià, el dissabte 21 de desembre de 2019. Posteriorment, el projecte s’haurà de dur a terme en el termini fixat en les bases (com a màxim 8 mesos després de l’adjudicació del premi).

L’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià ajudarà al desenvolupament dels projectes guanyadors, als quals se’ls oferirà, a banda d’un espai per a treballar i reunir-se, assessorament i tutories personalitzades, així com tallers formatius. Un cop finalitzat el projecte, s’haurà de lliurar una memòria justificativa.

 

Termini de presentació:
11.11.2019