Skip to Content

4a edició dels Premis La Confederació 2020
Convoca:
La Confederació
Descripció:

Oberta la quarta convocatòria dels Premis La Confederació que vol donar visibilitat i destacar el valor d’aportació d’aquest sector com a generador d’activitat econòmica a través de models de gestió que aprofundeixen en la qualitat democràtica i en la transformació social, amb un alt impacte en la comunitat, en el territori i fàcilment replicables per altres organitzacions del sector.

Hi ha diverses categories establertes: 

  • Governança Democràtica: iniciatives que, des d’una perspectiva organitzacional interna, fomenten la governança democràtica en una de les dimensions següents:
    • Espais i metodologies innovadores que tinguin com a finalitat promoure la participació en la presa de decisions de les persones involucrades en l’organització (treballadores, sòcies, persones ateses, comunitat, etc.).
    • Experiències de participació de les persones ateses de l’organització en la definició serveis.
  • Transformació Social: iniciatives transformadores per a la millora de la qualitat de vida de les persones i amb un elevat component de retorn social a través de la prestació de serveis en una de les dimensions següents:
    • Innovació en nous productes i serveis a les persones, amb una incidència destacada en la transformació de la societat.
    • Experiències transformadores amb alt impacte en la comunitat.

El premi és de 2.500 € per cadascuna de les subcategories.

Més informació

Termini de presentació:
29.05.2020