Skip to Content

34a edició del Premi 8 de març – Maria Aurèlia Capmany
Convoca:
L’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Descripció:

L’Ajuntament de Barcelona commemora el dia 8 de març, declarat Dia Internacional de les Dones per l’ONU, amb la convocatòria del Premi 8 de Març -Maria Aurèlia Capmany, dedicat cada any a un tema monogràfic.  L’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI convoca la XXXIV edició del Premi 8 de Març -Maria Aurèlia Capmany, a fi de donar suport als projectes que ajudin a promoure l’organització i participació política de les dones per afrontar l’emergència climàtica i desenvolupar accions ecofeministes a la ciutat.

S’hi poden presentar projectes que han de:

  • Promoure accions de sensibilització que fomentin el debat, l’anàlisi crítica i la conscienciació sobre sostenibilitat ambiental, de manera que afavoreixin nous imaginaris col·lectius de justícia climàtica amb perspectiva de gènere, interseccional i protagonisme femení.
  • Impulsar noves formes d’organització social i comunitària que, des de la mirada feminista, abordin els actuals reptes socioambientals a la ciutat: la reducció de la petjada ecològica, la disminució de residus i la promoció del reciclatge, l’intercanvi i la reutilització, l’economia circular, la promoció de sistemes agroalimentaris ecològics, de proximitat i justos, la sobirania alimentària i energètica, la reducció del consum d’aliments d’origen animal, la creació i el manteniment d’infraestructures verdes i refugis climàtics, la disminució de la contaminació i de les emissions d’efecte d’hivernacle, entre d’altres.
  • Estimular accions i vincles comunitaris i de veïnatge basats en la cooperació i la justícia ambiental, social i de gènere, que promoguin la desfeminització de les cures i la cooperació i democratització del sosteniment de la vida a la ciutat, de manera que generin nous models relacionals que posin en el centre tant la vida de les persones com les relacions d’interconnexió i interdependència amb els ecosistemes i els altres éssers vius que formem la trama de la vida al planeta.
  • Facilitar l’empoderament i la participació política de les dones des d’una perspectiva ecofeminista i en el desenvolupament d’accions envers la justícia ambiental, social i de gènere.
  • Visibilitzar les aportacions de les dones en l’àmbit de l’ecofeminisme i l’afrontament de l’emergència climàtica, així com l’eliminació de les desigualtats socials i de gènere, encaminades a buscar nous sistemes resilients d’organització social, familiar, econòmica, tecnològica i urbanística.
  • Generar debats metropolitans i de vincle amb l’àmbit rural al voltant de la crisi climàtica i el paper de les dones que generin xarxes d’autoorganització política per a la defensa del medi ambient, liderats des de la nostra ciutat

El Premi 8 de Març estableix una sola categoria de projecte i dos premis:

  • Premi del Jurat al millor projecte, dotat amb 15.000euros.
  • Premi del Públic al millor projecte, dotat amb 3.000euros.
Termini de presentació:
31.01.2020